Laatst gewijzigd 24.05.2021

Het project VUURMAN, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door ZanZIEbar BV, het moederbedrijf van BUURMAN, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Dorpsstraat 47 in 3350 Melkwezer, hierna genoemd: “ZanZIEbar bv”.

Deelname en inschrijving aan dit project houdt geen enkele aankoopverplichting in, noch financiële bijdragen in welke vorm dan ook. Het houdt wel een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen en beslissingen die ZanZIEbar BV moet maken in het kader van de kwaliteit, veelzijdigheid en participativiteit van dit project.

(1) Ik ga ermee akkoord dat ZanZIEbar BV (‘BUURMAN’) mijn e-mailadres en adresgegevens verzamelt en gebruikt om de ingeschrevene te voorzien van de gevraagde updates, behind-the-scenes informatie, belevingselementen zoals beeldmateriaal, luistermateriaal en tekst ivm projecten rond BUURMAN, en voor reclamedoeleinden van BUURMAN. Hieronder wordt ook verstaan: aankondigingen van tourdata, ticket links en aanbiedingen van merchandiser artikelen.

(2) Ik ga ermee akkoord dat ZanZIEbar BV mijn registratiegegevens samenvoegt met mijn transactiegegevens op de websites en eventuele apps (opgeroepen pagina’s, aangeklikte content, etc.) en gegevens uit marketingcampagnes of aanvullende diensten (bijv. de zoekparameters van de zoekopdrachten), om mij zo op deze websites/mobiele apps interessante aanbiedingen te kunnen tonen, evenals via de in paragraaf 1 genoemde reclame via e-mail op mij toegespitste aanbiedingen kan doen toekomen.

(3) Ik kan deze toestemming met gevolgen voor de toekomst op elk moment herroepen. Voor de herroeping is een schriftelijke intrekking van de toestemming nodig aan ZanZIEbar BV, Dorpsstraat 47, 3350 Melkwezer, België met een kopie van de identiteitskaart of per e-mail aan info@buurman.be evenwel met een kopie van de identiteitskaart.

(4) Bij het indienen van suggesties voor verhalen, vuurgasten of tips i.v.m. locaties of personages ten behoeve van het project VUURMAN kunnen er niet automatisch auteursrechten / schrijfrechten worden geclaimd op de nieuwe nummers / podcasts die zullen worden gemaakt over deze ideeën of personages.

(5) De inschrijver gaat ermee akkoord dat er geciteerd kan worden uit de aanbevelingen die hij of zij overmaakt via het inschrijfformulier op de website van BUURMAN. Deze citaten kunnen gebruikt worden in de podcast, of kunnen weergegeven worden op de site en sociale kanalen van BUURMAN.